top of page

45STE CYCLUS PERMANENTE VORMING - VOORJAAR 2022


Ook in het voorjaar van 2022 loopt de bijscholing voor de advocaten en magistraten verder. Het najaarsprogramma omvat 3 lunchcauserieën en een studiemiddag.


Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.


Causerieën:


11.00 u: Onthaal - 11.15 u: Aanvang causerie - 12.45 u: Vraagstelling - 13.00 u: Lunch - 14.30 u: Einde


(1) vrijdag 18 maart 2022

Bewind: praktische aspecten voor professionele bewindvoerders

Spreker: Christophe Verwilghen – Advocaat


Tijdens de uiteenzetting wordt een stand van zaken gegeven omtrent de wetgeving inzake bewind, specifiek met betrekking tot de opdracht van de professionele bewindvoerder. De focus wordt daarbij gelegd op de vertegenwoordiging van beschermede personen die onbekwaam verklaard zijn op vlak van de persoon en/of de goederen. Tevens worden enkele procedurele aspecten toegelicht.


(2) vrijdag 13 mei 2022

Alternatieve straffen en gerechtelijke maatregelen bij drugsdelicten

Spreker: Lode Vandaele – Eerste Substituut Procureur des Konings


De drugswet hoeft niet alleen een kanon te zijn in de “war on drugs”.

Zij is ook perfect bruikbaar als ontstekingsremmend middel wanneer drugs iemands leven en het maatschappelijk weefsel kapot maken.

Een parketmagistraat neemt je mee op het denkpad dat gevolgd kan worden wanneer preventie en vrijwillige hulpverlening onvoldoende soelaas bieden.


(3) vrijdag 24 juni 2022

Rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken anno 2022

Spreker: Bart Van den Bergh – Raadsheer hof van beroep Antwerpen/Magistraat met opdracht Hof van Cassatie


In deze opleiding worden een aantal nieuwe ontwikkelingen inzake de rechtsplegingsvergoeding tegen het licht gehouden. Ook de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en van de hoven van beroep komt hierbij aan bod. Zo wordt o.a. onderzocht of een rechtsplegingsvergoeding kan worden opgelegd in een eenzijdige procedure, in welke mate en onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn inzake de toepassing van het beschikkingsbeginsel op de materie van de rechtsplegingsvergoeding.


Studienamiddag:


13.30 u: Onthaal - 14.00 u: Deel 1 - 15.30 u: Pauze - 16.00 u: Deel 2 - 17.45 u: Vraagstelling - 18.00 u: Einde


(1) dinsdag 31 mei 2022

Aansprakelijkheid in vennootschappen, verenigingen & stichtingen anno 2022

Sprekers: Ina Beelen – Advocaat bij Odigo Advocaten Hasselt & Dirk AJ Coeckelbergh – Onafhankelijk researcher-consultant


Ina Beelen en Dirk AJ Coeckelbergh behandelen zowel de nieuwe grondlijnen van het WVV als de gevolgen voor de rechtspraktijk in een heleboel type ondernemingen (nv, bv, cv, vzw, ivzw, private stichting, stichting van openbaar nut, politieke partij, feitelijke vereniging, beroepsvereniging), de aansprakelijkheidsevolutie voor en na het WVV, de verschillende theorieën rond aansprakelijkheid alsook controverses in de rechtsleer en rechtspraak.

De sprekers tonen via praktijkstudies en praktijktoetsen aan welke ondernemingsgroepen op welke regels uit het WVV falen en analyseren thematisch corporate governance codes zoals de Code Lippens (beursgenoteerde ondernemingen), de Code Buysse (niet beursgenoteerde ondernemingen) en de Code Vandeurzen (social-profit). Ze gaan tevens thematisch in op de conclusies van honderden praktijkstudies over de performantie van ondernemingen op onderwerpen uit die codes en de band met aansprakelijkheid.

Tot slot bekijken ze ook dé thema’s van deze eeuw: duurzaamheid, milieuverantwoordelijkheid, … door een nieuwe bril. De sprekers ontleden haarscherp de correlatie tussen managementstijl, duurzaamheid, aansprakelijkheid en prestatie-indicatoren van ondernemingsresultaten.


Plaats:

Deze opleidingen gaan live door in het Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp (Kapellestraat 146), uiteraard met de nodige aandacht voor de geldende veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. De opgegeven locatie is “onder voorbehoud”. Bij eventuele verstrenging van de maatregelen worden de opleidingen als livestream webinar aangeboden. Hiervan worden de ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte gebracht.


Punten:

• IGO: punten in aanvraag

• OVB: 2 punten per causerie, 4 punten voor de studiedag


Prijs (incl. documentatie en live-lunch) (excl. 21% BTW):

  • cyclus 3 causerieën: 345,00 EUR (live) of 280,00 EUR (livestream)

Gunsttarief studenten en leden CJB Brugge: 300,00 EUR (live) of 265,00 EUR (livestream)

  • causerie: 135,00 EUR (live) of 110,00 EUR (livestream)

Gunsttarief studenten en leden CJB Brugge: 125,00 EUR (live) of 100,00 EUR (livestream)

  • studienamiddag: 235,54 EUR (live) of 235,34 EUR (livestream)

Gunsttarief studenten en leden CJB Brugge: 188,43 EUR (live) of 188,43 EUR (livestream)


Inschrijven:

Inschrijven kan via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’


Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.


Naima Bouslama

Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen


Yorick Van Rintel

Voorzitter Conferentie Jonge Balie Brugge


Valerie Story

Editoriaal directeur Story Publishers


Comments


bottom of page