top of page

44STE CYCLUS PERMANENTE VORMING - NAJAAR 2021

Ook in het najaar van 2021 loopt de bijscholing voor de advocaten en magistraten verder. Het najaarsprogramma omvat 4 lunchcauserieën.


Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.


Het aanbod voldoet aan de eisen gesteld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse Balies:

• magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde nemen gratis deel, kosten lastens het IGO; (voor zij die inschrijven doch niet kunnen aanwezig zijn, neemt het IGO geen kosten ten laste; vervanging door een collega is evenwel toegestaan mits te tekenen en naam/functie te vermelden naast de naam van de te vervangen collega)

• voor advocaten erkend voor 2 juridische punten/causerie


Causerieën:

- 15 oktober 2021

Toepasselijk socialezekerheidsrecht bij arbeidsmobiliteit.

Recente ontwikkelingen en invloed op het sociaal strafrecht.

Door Jeroen Lorré – Substituut-arbeidsauditeur.


- 19 november 2021

Op naar alternatieve sancties voor het onrechtmatig verkregen bewijs.

Door Michel Maus - Advocaat.


- 10 december 2021

Verkeer: De probatiemaatregelen (modules Vias) en het alcoholslot.

Door Geert Vandaele – Politierechter Rechtbank Veurne.


- 17 december 2021

Afhandeling van het faillissement: de verlangens van een insolventiemagistraat.

Klemtonen bij de praktische afhandeling van het faillissement in de ondernemingsrechtbank Gent.

Door Johan Declercq – Afdelingsvoorzitter Ondernemingsrechtbank Gent.


Ontvangst 11.00 u / Aanvang causerie: 11.15 u / Vraagstelling: 12.45 u / Lunch: 13.00 u / Einde: 14.30 u


Deze 4 opleidingen gaan live door in het Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp, uiteraard met de nodige aandacht voor de geldende veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. De opgegeven locatie is “onder voorbehoud”. Bij eventuele verstrenging van de maatregelen worden de opleidingen als livestream webinar aangeboden. Hiervan worden de ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte gebracht.


Prijs (incl. documentatie en lunch) (excl. 21% BTW):

- cyclus 4 causerieën: 375,00 euro

Studenten, leden CJB Brugge: 330,00 euro

- causerie: 110,00 euro

Studenten, leden CJB Brugge: 100,00 euro


Inschrijven kan via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’


Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.


Naima Bouslama

Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen


Yorick Vanrintel

Voorzitter Conferentie Jonge Balie Brugge


Valerie Story

Editoriaal directeur Story Publishers
Comments


bottom of page