43STE CYCLUS PERMANENTE VORMING - VOORJAAR 2021

Naar goede gewoonte omvat het bijscholingsprogramma voor advocaten en magistraten ook in het voorjaar van 2021 actuele en interessante onderwerpen.


Omwille van de Covid 19-pandemie en de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werd ervoor geopteerd de 3 opleidingen uit het voorjaarsprogramma als livestream webinars aan te bieden. Van zodra de versoepelingen het toelaten, wordt er terug overgeschakeld naar lunchcauserieën die plaatsvinden in een aangename omgeving en waarbij rekening gehouden wordt met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.

Het aanbod voldoet aan de eisen gesteld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse Balies:

• magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde nemen gratis deel, kosten lastens het IGO; (voor zij die inschrijven doch niet kunnen aanwezig zijn, neemt het IGO geen kosten ten laste; vervanging door een collega is evenwel toegestaan mits te tekenen en naam/functie te vermelden naast de naam van de te vervangen collega)

• voor advocaten erkend voor 2 juridische punten/causerie en 4 juridische punten/studiemiddag

Causerieën:

- Vrijdag 22 januari 2021


Het Vlaams onteigeningsrecht: recente evoluties in de onteigeningspraktijk

Bart Bronders – Advocaat


- Vrijdag 19 maart 2021


Intrafamiliaal geweld

Patty T’Jonck – Afdelingsprocureur Parket procureur des Konings, West-Vlaanderen


- Vrijdag 18 juni 2021


Socialezekerheidsrechtelijke aandachtspunten inzake familiale vermogensplanning

Elisabeth Alofs – Hoofddocent Vakgroep Privaat- en Economisch Recht VUB


Aanvang webinar: 12.00 u

Einde webinar: 14.00 uInschrijfkaart (normaliter ontvangen in uw cage - zie ook PDF in bijlage bij dit bericht) - opsturen naar: STORY PUBLISHERS, Ann Depoorter, P. Van Duyseplein 8, 9000 Gent E-mail: ann.depoorter@brepols.net – Fax: 014 42 89 19 Inschrijven kan ook via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’


Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.

Naima Bouslama Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen

Charlotte Benoot

Voorzitter Conferentie Jonge Balie Brugge

Valerie Story Editoriaal directeur Story Publishers

UPV-43
.pdf
Download PDF • 223KB