top of page

40STE CYCLUS PERMANENTE VORMING - NAJAAR 2019

Ook in het najaar van 2019 loopt de bijscholing voor de advocaten en magistraten verder. Het najaarsprogramma omvat 3 lunchcauserieën en 1 studiemiddag.

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.

Het aanbod voldoet aan de eisen gesteld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse Balies:

• magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde nemen gratis deel, kosten lastens het IGO; (voor zij die inschrijven doch niet kunnen aanwezig zijn, neemt het IGO geen kosten ten laste; vervanging door een collega is evenwel toegestaan mits te tekenen en naam/functie te vermelden naast de naam van de te vervangen collega)

• voor advocaten erkend voor 2 juridische punten/causerie en 4 juridische punten/studiemiddag

Causerieën:

- 27 september 2019

Douanerecht en douanecontentieux in België

- 18 oktober 2019

Uitdagingen van het gevangeniswezen aan het begin van de 21ste eeuw

- 22 november 2019

Sociale huur – Recente evoluties

Ontvangst 11.00 u / Aanvang causerie: 11.15 u / Vraagstelling: 12.45 u / Lunch: 13.00 u / Einde: 14.00 u

Studienamiddag

- 10 december 2019

Loop niet achterop bij geschillenoplossing - Wat de moderne conflictoplosser dient te weten over bemiddelen en collaboratief onderhandelen

(van 13u30 tot 18u)

Zoals gebruikelijk vinden de sessies plaats in een aangename omgeving: Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat 65B, 8000 Brugge (met gratis parking).

Inschrijfkaart (normaliter ontvangen in uw cage) - opsturen naar: STORY PUBLISHERS, Ann Depoorter, P. Van Duyseplein 8, 9000 Gent E-mail: ann.depoorter@brepols.net – Fax: 014 42 89 19 Inschrijven kan ook via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’

Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.

Naima Bouslama Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen

Charlotte Benoot

Voorzitter Conferentie Jonge Balie Brugge

Valerie Story Editoriaal directeur Story Publishers

bottom of page