top of page

39STE CYCLUS PERMANENTE VORMING - VOORJAAR 2019

Ook in het voorjaar van 2019 loopt de bijscholing voor de advocaten en magistraten verder. Het voorjaarsprogramma omvat 4 lunchcauserieën.

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.

Het aanbod voldoet aan de eisen gesteld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse Balies:

• magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde nemen gratis deel, kosten lastens het IGO; (voor zij die inschrijven doch niet kunnen aanwezig zijn, neemt het IGO geen kosten ten laste; vervanging door een collega is evenwel toegestaan mits te tekenen en naam/functie te vermelden naast de naam van de te vervangen collega)

• voor advocaten erkend voor 2 juridische punten/causerie


Causerieën:

- 25 januari 2019 Collectieve schuldvordering: evolutie van de recente rechtspraak - Bertel De Groote

- 22 februari 2019 De nieuwe insolventiewetgeving - Joris J. Desmet

- 22 maart 2019 Praktische benadering van omgevingsvergunningen en -beroepen - Simon Bekaert

- 3 mei 2019 Aspecten van het sportrecht – Arbeidsrechtelijke topics - Dimitri Dedecker


Zoals gebruikelijk vinden de sessies plaats in een aangename omgeving: Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat 65B, 8000 Brugge (met gratis parking).


Ontvangst 11.00 u / Aanvang causerie: 11.15 u / Vraagstelling: 12.45 u / Lunch: 13.00 u / Einde: 14.00 u


Inschrijfkaart (normaliter ontvangen in uw cage) - opsturen naar: STORY PUBLISHERS, Ann Depoorter, P. Van Duyseplein 8, 9000 Gent E-mail: ann.depoorter@brepols.net – Fax: 014 42 89 19 Inschrijven kan ook via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’


Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.Naima Bouslama Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen


Charlotte Benoot

Voorzitter Conferentie Jonge Balie

Valerie Story Editoriaal directeur Story Publishers

bottom of page